Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

Derginin Künyesi

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

Academia Journal of Interdisciplinary Scientific Research

Yayıncı: Biyosistem Yayıncılık

ISSN: 2548-0987

Editör

Dr. Öğretim Üyesi Ömer ERDOĞAN

Dergi Yönetim Platformu: Dergipark