Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Önemli Uyarı!

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 10/02/2019 tarihi itibariyle yayın hayatını sonlandırmıştır.  Bize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi akademik etik kurallara uygun yayınları yayımlamayı kendisine sorumluluk edinmiştir. Bu kapsamda hakem değerlendirmelerinde bilimsel literatüre katkı sunan, özgün değere sahip ve yayın etiğine uygun çalışmalar kabul edilmektedir. Dergimizde yayın, editörlük veya farklı bir isim altında ücret uygulaması bulunmamaktadır.

UYARI

Dergimizin temel amacı bilimsel literatüre katkı sunmaktır bu nedenle, yayınlanan yayınların Akademik Teşvik veya Akademik Yükselmelerde kullanılabilirliği konusunda herhangi bir taahhüdümüz bulunmamaktadır. Böyle bir taahhüde bulunulması etik de değildir, çünkü bu konuda karar vericiler Yüksek Öğretim kurumlarına bağlı kurullar ve komisyonlardır.

Belge ve Formlar

Makale Gönderme Formu

Telif hakkı devir formu

Hakem değerlendirme formu

Hakem sertifika formu

Akademia  Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Yayın Politikaları

Derginin Künyesi

Akademia  Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Academia Journal of  Engineering and Applied Sciences

Yayıncı: Biyosistem Yayıncılık

ISSN: 2587-1897

 

Dergi Hakkında

Akademia  Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (Academia Journal of  Engineering and Applied Sciences) 2015 yılı itibariyle yılda bir kere yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında, uluslararası bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayınlanmaktadır. Akademia  Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, uluslararası alan indeksleri olan; Researchbib Index, AcademicKeys, General Impact Factor, International Institute of Organized Research, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, Asos Index, Journal Factor ve EduIndex  tarafından taranmaktadır.

Arşiv

Cilt 3 Sayı 1 (2017)

 

 1. Biyoplastikler ve Çevresel Etkileri
 2. Determination of the Surface Properties of Bentonite by Inverse Gas Chromatography
 3. E-Beam Tekniği ile üretilmiş CdIn2Te4/CdS İnce Film Güneş Pillerinin Elektriksel Özellikleri
 4. Inverse Gas Chromatographic Characterızation of Nanocrystalline Cellulose
 5. Türkiye Net Elektrik Enerjisi Tüketiminin Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı Modellenmesi
 6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bakımından Potansiyelinin Araştırılması
 7. Gökdelenlerin Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Şehirler Bağlamında Yeniden Düşünülmesi - Yeni Tasarım İlkeleri
 8. Holstein Irkı Buzağılarda İçirilen Sütün Bazı Bileşenlerinin Büyüme Performansı Üzerine Etkileri
 9. Yeşil Ekonomi Kavramının Çevrenin Korunması Açısından Değerlendirilmesi
 10. Yeşil Yıldız Uygulamasının Sürdürülebilir Turizm ve Çevresel Açıdan Önemi
 11. Bir Turizm Tesisinde Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin İncelenmesi
 12. Samsun İli Çarşamba İlçesindeki Kivi Yetiştiricilerinin Enformasyon Kaynakları ve İşbirliği Ağları
 13. Benzinli Bir Motorda Egzoz Gazı Isı Enerjisinden Termoelektrik Jeneratörü ile Elektrik Enerjisi Üretimi
 14. Dolomit Tuğlalı Hava Isıtmalı Güneş Kollektörünün Elma Kurutma İşlemindeki Performansının Belirlenmesi
 15. Beta Tipi Rejeneratörlü Bir Stirling Motorunun Tasarımı ve Testleri
 16. Ekolojik Sürdürülebilirlik Kapsamında Binalarda Kullanılan Çevre Dostu Isı Yalıtım Malzemeleri ve Bunlara Bağlı Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 17. Sürdürülebilir Çevre için Binalarda Yalıtım Uygulamasının Etkisi
 18. Sürdürülebilir Mimari Kapsamında Yenilikçi Bina Kabuğu Tasarımları
 19. Sürdürülebilirlik Açısından Keçi Lifleri ve Geleceği Üzerine Bazı Değerlendirmeler
 20. Karatay Medresesi Kapsamında Tarihi Süreçteki Sürdürülebilirlik
 21. Otomotiv Endüstrisinde Yeni Nesil Çelik Kullanımının Önemi
 22. Hayvancılık İşletmelerinde Oluşan Atıkların İşletimi ve Olası Çevre Etkileri: Afyonkarahisar Örneği
Özel Sayı ICAE 2017 ve IWCB 2017
Özel Sayı ICAE 2018