Akademia Sosyal Bilimler Dergisi

Önemli Uyarı!

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 10/02/2019 tarihi itibariyle yayın hayatını sonlandırmıştır.  Bize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi akademik etik kurallara uygun yayınları yayımlamayı kendisine sorumluluk edinmiştir. Bu kapsamda hakem değerlendirmelerinde bilimsel literatüre katkı sunan, özgün değere sahip ve yayın etiğine uygun çalışmalar kabul edilmektedir. Dergimizde yayın, editörlük veya farklı bir isim altında ücret uygulaması bulunmamaktadır.

UYARI

Dergimizin temel amacı bilimsel literatüre katkı sunmaktır bu nedenle, yayınlanan yayınların Akademik Teşvik veya Akademik Yükselmelerde kullanılabilirliği konusunda herhangi bir taahhüdümüz bulunmamaktadır. Böyle bir taahhüde bulunulması etik de değildir, çünkü bu konuda karar vericiler Yüksek Öğretim kurumlarına bağlı kurullar ve komisyonlardır.

Belgeler ve Formlar

Makale Gönderme Formu

Telif hakkı devir formu

Akademia  Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Politikaları

Hakem değerlendirme formu

Derginin Künyesi

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi

Academia Journal of Social Sciences

Yayıncı: Biyosistem Yayınevi

ISSN: 2587-1951

 

 

Dergi Hakkında

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi (Academia Journal of Social Sciences) 2015 yılı itibariyle yılda bir kere yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimler alanlarında, uluslararası bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayınlanmaktadır. Akademia  Sosyal Bilimler Dergisi, uluslararası alan indeksleri olan; Researchbib Index, AcademicKeys, General Impact Factor, International Institute of Organized Research, Eurasian Scientific Journal Index, Asos Index ve  Journal Factor  tarafından taranmaktadır.

Arşiv

Sayı 1 (2015)
Kütüphanelerin Ülke Ekonomisi Üzerindeki Rolü Motivasyon ve Model Alma Kavramlarının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Etkisi: Ankara Örneği Standartlar ve Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Elektronik Belge Yönetiminde Sistem Geliştirme
Sayı 2 (2016)
Sosyal Medyanın Bilgi Kalitesine Etkisi: Sahte Hesaplar Sanayi Devriminden 1700 Yıl Önce Yapılmış Erken Bir Keşif: Heron’un Buhar Türbini (Aerolipie) Sosyal Paylaşım Sitelerinin Bilgi Güvenliği Açısından Karşılaştırılması Ebû Nasr El- Farabî’nin İdeal Devlet Anlayışı Bir Çağın Kavgasında Hegel ve Schopenhauer  Coğrafi Bilgi Erişim ve Türkiye’deki Açık Coğrafi Veri Hazırlıkları Üzerine Bir Değerlendirme
Sayı 3 (2017)
Kapak

Sürdürülebilir Toplumsal Kalkınmanın Mihenk Taşı: Çocuk Yoksulluğu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Ayvacık Yöresinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyi MULTIMOORA Yöntemi ile Tehlikeli Atık Miktarı Açısından İllerin Değerlendirilmesi Kurumlar ve Ekolojik Sürdürülebilirlik: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Analiz Yoksulluk Sorunu Bağlamında Halk Kütüphanelerinin Rolünün Sorgulanması: Kuramsal Bir Yaklaşım Bal Süt Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz: Bal Sığınma Evinden Ayrılan Kadınların Sürdürebilir Yaşamları Muhasebe Mesleğinin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Ayvacık Meslek Yüksekokulu Örneği Odunpazarı Evlerinin Kültürel Miras Açısından Değerlendirilmesi: Şakirler Sokak Örneği Tekstil ve Modada Sürdürülebilirlik İnsanın “Uzun Ölüm”le Sınavı ya da Ötenazi Tartışmalarının Felsefi Değeri Sakin Şehir Yalvaç Örneğinde Sürdürülebilirlik, Sakin Şehirler ve Toplumsal Katılım Kentlerin Tarihsel Sürdürülebilirliğinde Kültürel Miras: Önemi ve Değeri Üzerine Düşünmek Türkiye’de Doğal Taş Sanayinin Coğrafi ve Ekonomik Sürdürülebilirliği
Special Issue of ASM5 (2018)
Special Issue of ASM5

Sayı 4 (2018)
Dış Ticaretin Sürdürülebilirliğinde “Marka”: Isparta İli Örneği Aile-Din İlişkisi ve Aile İçi Roller Toplumsal Etik Yozlaşma Sorununa Stoa Etiği Yoluyla Çözüm Arayışlarıa Bir Sosyal Yardım Olarak Dul Kadın Maaşı ve Ataerkil Pazarlığın Koşulları: Elazığ Örneği Öğrencilerin Matematik Başarısı İle Demografik Özellikleri, Matematiğe Yönelik Tutum Ve Kaygısı İle İlişkisi: TIMSS 2015 Verilerine Göre Bir Değerlendirme