Dikkat Güçlendirme Setleri

BİYOSİSTEM İNGİLİZCE ÖĞRENME VE DİKKAT GÜÇLENDİRME SETİ 5-8 YAŞ

İngilizce Öğretirken Dikkat Güçlendiren setin içerisinde toplam 333 adet etkinlik bulunmaktadır. Dört ciltten oluşan sette, kuantum algı teknikleri kullanılmıştır. Prof. Dr. Recep KÜLCÜ öncülüğünde hazırlanan set içerisinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için, beynin sağ ve sol bölgesini çalıştıran etkinlikler bulunmaktadır. Set içerisinde kullanılan etkinlikler ve kuantum algı teknikleriyle öğrencilerde bütünsel başarılarının arttırılması hedeflenmiştir.  Set içerisinde yer alan etkinlik türleri aşağıdaki gibidir:

 • Sayısal algı,
 • Şekilsel algı,
 • Algı seçicilik,
 • Şekilsel dikkat,
 • Sayısal dikkat,
 • Geometrik algı,
 • Şekilsel bütünlük algısı,
 • Örüntüler,
 • Çizgi takip,
 • Görsel hafıza,
 • Görsel hata algılama,
 • Eşleştirme.

Öğrenme; yaşam boyu süren, bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreçtir. Bu kapsamda öğrenme ve öğretme süreçlerinin kişinin kendisini rahat hissettiği bir şekilde dizayn edilmesi stratejik öneme sahiptir.

Dikkat Artırma Egzersizleri kitap serileri, öğrencilerin dikkat seviyelerini arttırırken, algısal bir bütünlük içerisinde ayrıntıları seçebilme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda kitap içerisindeki egzersizler öğrencilerin sayısal, sözel ve görsel dikkat yeteneklerini ve algı seviyelerini yükselterek bütünsel bir başarı elde etmelerine katkı sağlayacaktır.

BS-STARWAY MANTIK-ZEKÂ VE DİKKAT GÜÇLENDİRME SERİSİ, 9-13 YAŞ SOL BEYİN

BS-Starway Mantık-Zekâ ve Dikkat Güçlendirme Serileri, 9-13 yaş grubundaki öğrencilerin başarılarını bütünsel bir yaklaşımla arttırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin başarısı sadece bilgi alma süreçleriyle arttırılamaz. Sadece bilgi alan ve bilgileri kayıt eden öğrenciler, bilgiyi kullanma ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirememektedirler. Bilgiyi kullanma ve çözüm üretme yeteneklerinin geliştirilebilmesi için dikkatin arttırılması ve akademik mantık ile zekâ geliştirici egzersizlerin uygulanması gerekmektedir. BS-Starway serilerinde yer alan etkinlikler, mantık yürütme, strateji uygulama, konsantre olma ve akılcı çözümler üretme yeteneklerini geliştirecek niteliklerde hazırlanmıştır. Etkinliklerde beynin sağ ve sol bölgesinin birlikte geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda sağ beyin ve sol beyin geliştirme kitaplarının birlikte uygulanması tavsiye edilmektedir.

İncelemekte olduğunuz BS-Starway Mantık-Zekâ ve Dikkat Güçlendirme Serisi Sol Beyin kitabında; dikkat güçlendirme, matematiksel mantık ve sayısal zekâ geliştirici egzersizler bulunmaktadır. Biyosistem Yayıncılık tarafından geliştirilen setlerin, hepimizin geleceği ve umudu olan öğrencilerimizin başarılarına katkı sunmasını dileriz.

 

BS-STARWAY MANTIK-ZEKÂ VE DİKKAT GÜÇLENDİRME SERİSİ, 9-13 YAŞ SAĞ BEYİN

BS-Starway Mantık-Zekâ ve Dikkat Güçlendirme Serileri, 9-13 yaş grubundaki öğrencilerin başarılarını bütünsel bir yaklaşımla arttırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin başarısı sadece bilgi alma süreçleriyle arttırılamaz. Sadece bilgi alan ve bilgileri kayıt eden öğrenciler, bilgiyi kullanma ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirememektedirler. Bilgiyi kullanma ve çözüm üretme yeteneklerinin geliştirilebilmesi için dikkatin arttırılması ve akademik mantık ile zekâ geliştirici egzersizlerin uygulanması gerekmektedir. BS-Starway serilerinde yer alan etkinlikler, mantık yürütme, strateji uygulama, konsantre olma ve akılcı çözümler üretme yeteneklerini geliştirecek niteliklerde hazırlanmıştır. Etkinliklerde beynin sağ ve sol bölgesinin birlikte geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda sağ beyin ve sol beyin geliştirme kitaplarının birlikte uygulanması tavsiye edilmektedir.

İncelemekte olduğunuz BS-Starway Mantık-Zekâ ve Dikkat Güçlendirme Serisi Sağ Beyin kitabında; 3D uzay algısı, sözel mantık ve duyusal zekâ geliştirici egzersizler bulunmaktadır. Biyosistem Yayıncılık tarafından geliştirilen setlerin, hepimizin geleceği ve umudu olan öğrencilerimizin başarılarına katkı sunmasını dileriz.